Grįžti į pradinį

6 užduotys naudojant ciklus

1 užduotis

Parašyti programą, pateikiančią ekrane geometrinę seką skaičių. Pradinis skaičius, daugiklis, ciklų skaičius(kiekis) pasirenkami laisvai įvedant formos pagalba. Rezultatą išvesti į ekraną.

2 užduotis

Parašyti programą, skaičiuojančią sumą visų skaičių, esančių tarp laisvai pasirinktų pirmojo(imtinai) ir paskutiniojo(imtinai). Galutinė suma pateikti ekrane.

3 užduotis

Jonas fizinio aktyvumo ir dietos pagalba nutarė sulieknėti. Jei laikysis tinkamo režimo, kas savaitę numes po 1% savo svorio. Parašyti programą, kuri gavusi pasirinktas reikšmes esamo svorio ir siekiamo svorio paskaičiuotų terminą (savaitėmis), per kurį Jonas pasieks tikslą. Rezultatą išvesti į ekraną.

4 užduotis

Parašyti programą, surandančią visus pasirinkto skaičiaus daliklius į sveikus skaičius, išskyrus 1 ir patį skaičių. Rezultatą išvesti į ekraną.

5 užduotis

Parašyti programą, randančią iš kelių skaitmenų sudarytas vienas ar kitas pasirinktas skaičius. Rezultatą išvesti į ekraną.

6 užduotis

Jonui, vykdant 3 užduotį, būtina vartoti papildomai proteiną. Suskaičiuoti suminį proteino raciono kiekį per užduotąjį periodą. Sąlygos:
1. Skaičiavimas pradedamas nuo pirmadienio. Tai pirmoji diena.
2. Proteinas vartojamas kas trečią dieną (t.y. pirmadienį - ne, antradienį - ne, trečiadienį - taip, ir t.t)
3. Darbo dienomis vartojama dviguba porcija (lygi 200g) lyginant su savaitgaliu.
4. Periodas užduodamas dienų skaičiumi.
Pateikti į ekraną suminį kiekį (total).