Grįžti į pagrindinį

Duomenų gavimas iš įvesties formos.
Masyvo formavimas.
Suvedimas į lentelę

Įsigijimų registras

# Įsigijimo data Išlaidų grupė Tiekėjas Išlaidų suma
TOTAL